Books+ Search Results

Jin dai qi meng mai luo zhong de si xiang lun zheng : zong jiao yu qi meng

Title
Jin dai qi meng mai luo zhong de si xiang lun zheng : zong jiao yu qi meng / Huang Guanmin, Lu Zhengyi zhu bian = Controversies in the context of the enlightenment of modern times : religion and enlightenment / edited by Huang Kuan-min & Lu Cheng-i.
近代啟蒙脈絡中的思想論爭 : 宗教與啟蒙 / 黃冠閔, 呂政倚主編 = Controversies in the context of the enlightenment of modern times : religion and enlightenment / edited by Huang Kuan-min & Lu Cheng-i.
ISBN
9789865432706
9865432706
Edition
Chu ban.
初版.
Publication
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, Minguo 109 nian [2020]
臺北市 : 中央研究院中國文哲研究所, 民國 109 年 [2020]
Physical Description
381 pages ; 21 cm.
Variant and related titles
Religion and enlightenment
Controversies in the context of the enlightenment of modern times, religion and enlightenment
Zong jiao yu qi meng
宗教與啟蒙
Format
Books
Language
Chinese
Added to Catalog
September 27, 2021
Series
Dang dai ru xue yan jiu cong kan ; 39.
當代儒學研究叢刊 ; 39.
Dang dai ru xue yan jiu cong kan = Contemporary Confucianism series ; 39
當代儒學研究叢刊 = Contemporary Confucianism series ; 39
Bibliography
Includes bibliographical references.
Also listed under
Huang, Guanmin, editor.
黃冠閔, editor.
Lü, Zhengyi (Doctor of philosophy), editor.
呂政倚 (Doctor of philosophy), editor.
Citation

Available from:

Loading holdings.
Unable to load. Retry?
Loading holdings...
Unable to load. Retry?