Books+ Search Results

Pingzhou ke tan [3 juan

Author
Zhu, Yu, active 11th century-12th century.
朱彧, active 11th century-12th century.
Title
Pingzhou ke tan [electronic resource] : [3 juan / Zhu yu zhuan].
萍洲可談 [電子資源] : [3卷] / [朱彧撰].
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
[香港 : 迪志文化出版有限公司 ; 臺北市 : 漢珍圖書縮影公司總經銷, 2006]
Local Notes
Access is available to the Yale community.
Notes
Di zhi wen hua chu ban you xian gong si yu wang shang ti gong you yuan wen tu xiang ji wen ben de "Wen yuan ge Si ku quan shu dian zi ban" (bao kuo 'nei lian wang ban' ji 'wang shang ban').
迪志文化出版有限公司於網上提供有原文圖像及文本的"文淵閣四庫全書電子版" (包括'内聯網版'及'網上版').
Cong shu ming you bian mu zhe ni ding.
叢書名由編目者擬定.
Type of File
Zi liao xing shi: Wen zi ji tu xiang.
資料形式: 文字及圖像.
Access and use
Access restricted by licensing agreement.
Variant and related titles
Siku quanshu
Wen yuan ge Si ku quan shu dian zi ban.
文淵閣四庫全書電子版.
Format
Books / Online
Language
Chinese
Added to Catalog
June 24, 2009
Series
Si ku quan shu (dian zi ban). Zi bu xiao shuo jia lei.
四庫全書(電子版). 子部小說家類
Si ku quan shu (dian zi ban). Zi bu xiao shuo jia lei
四庫全書(電子版).
System details note
Xi tong yao qiu: Wang ye liu lan qi ji Hu lian wang.
系統要求: 網頁瀏覽器及互聯網.
IE 6.0 or higher required; English Windows requires support files to read traditional Chinese, simplified Chinese, Japanese and Korean; Mac requires Windows installed.
Also listed under
Di zhi wen hua chu ban you xian gong si.
迪志文化出版有限公司.
Citation

Available from:

Loading holdings.
Unable to load. Retry?
Loading holdings...
Unable to load. Retry?