Books+ Search Results

Author/Creator: Is Di zhi wen hua chu ban you xian gong si
Title
青春版《牡丹亭》
Published
Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si, ©2007.
Location
FILM ARCHIVE--Video Collection >> videodvd 39002109660101
FILM ARCHIVE--Video Collection >> shelved by title supplemental booklet to DVD
Format
Images / Video & Film
Title
愛日齋叢鈔
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
艾軒集
Author
Lin, Guangchao, 1114-1178
林光朝, 1114-1178
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
安南志略
Author
Lê, Tá̆c, 14th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
安晚堂集
Author
Zheng, Qingzhi, 1176-1251
鄭淸之, 1176-1251
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
6.
Title
安陽集
Author
Han, Qi, 1008-1075
韓琦, 1008-1075
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
7.
Title
安岳集
Author
Feng, Shan, jin shi 1057
馮山, jin shi 1057
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
8.
Title
熬波圖
Author
Chen, Chun, 14th cent
陳椿, 14th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
傲軒吟稿
Author
Hu, Tianyou, d. 1367
胡天游, d. 1367
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
10.
Title
白谷集
Author
Sun, Chuanting, jin shi 1620
孫傳庭, jin shi 1620
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
11.
Title
百官箴
Author
Xu, Yueqing, 1216-1285
許月卿, 1216-1285
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
12.
Title
白虎通義
Author
Ban, Gu, 32-92
班固, 32-92
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
百菊集譜
Author
Shi, Zhu, 13th cent
史鑄, 13th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
白孔六帖
Author
Bai, Juyi, 772-846
白居易, 772-846
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
15.
Title
白蓮集
Author
Qiji
齊己.
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
白氏長慶集
Author
Bai, Juyi, 772-846
白居易, 772-846
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
白石道人歌曲
Author
Jiang, Kui, ca. 1155-ca. 1235
姜夔, ca. 1155-ca. 1235
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
白石道人詩集
Author
Jiang, Kui, ca. 1155-ca. 1235
姜夔, ca. 1155-ca. 1235
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
白石山房逸稿
Author
Zhang, Ding, 14th cent
張丁, 14th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
20.
Title
白田雜著
Author
Wang, Maohong, 1668-1741
王懋竑, 1668-1741
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
白香山詩集
Author
Bai, Juyi, 772-846
白居易, 772-846
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
百越先賢志
Author
Ou, Daren, 16th cent
歐大任, 16th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
23.
Title
白雲稿
Author
Zhu, You, 1314-1376
朱右, 1314-1376
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
24.
Title
白雲集
Author
Ying, Shi
英, 釋.
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
25.
Title
白雲集
Author
Tang, Guifang
唐桂芳
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online