Books+ Search Results

Author/Creator: Is Not Rodʹkin, Pavel
Location: Is Library Shelving Facility (LSF)
1.
Author
Monzó, Quim, 1952-
Published
Barcelona : Edicions dels Quaderns Crema, 1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PC3942.23 O53 Z4 1987
Format
Books
Author
Rej, Mikołaj, 1505-1569
Published
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Huk55 R27 Z7 1961
Format
Books
Author
Badziak, Karol
Published
Łódź : Wydawn. Łódzkie, 1973.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7161 A29 Z29 1973
Format
Books
Author
Gadon, Lubomir, 1831-1908
Published
Paryż, Biblioteka Polska; [etc., etc.] 1883.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DC41 P6 G3
Format
Books
Author
Wasilewski, Zygmunt, 1865-1948
Published
Lwów : Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, 1910.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Huk55 G71X W279
Format
Books
Author
Fokt, Iwona
Published
Poznań : ARS NOVA, 2004.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> ML297.8.P6 F65 2004 (LC)
Format
Books
Author
Lorkowska, Halina
Published
Poznań : Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu : ARS NOVA, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> ML1736.8.P69 L67 2005 (LC)
Format
Books
Author
Zaleski, Bronisław
Published
Poznań : Nakładem Księgarni Jana Kostantego Żupańskiego, 1876.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NJ18 Sk325 Z35 (LC)
Format
Books
9.
Author
Zabielski, Franciszek, 1908-
Published
Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1971]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK440.5 Z33 A3
Format
Books
Author
Zieliński, Tadeusz, 1859-1944
Published
Zamość : Z. Pomarański, 1925.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BF365 Z54 (LC)
Format
Books
Author
Ropelewski, Andrzej
Published
Gdańsk : Wydawn. "Marpress", 1997.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D802 P6 R653X 1997
Format
Books
12.
Author
Cantamessa, Bruno
Published
Roma : Città nuova, 1998.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PQ4863 A583 Z456 1998
Format
Books
Author
Charvát, Martin, 1989-
Published
V Praze : NAMU, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NX93.T45 C53 2020 (LC)
Format
Books
14.
Author
Suchár, Josef, 1958-
Published
V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX9225.S83 A3 2018 (LC)
Format
Books
15.
Author
Olšovský, Jiří
Published
Praha : Malvern, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG5039.25.L76 Z53 2019 (LC)
Format
Books
Author
Marušić, Branko
Published
Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DR1475 S56 M37 1997
Format
Books
Author
Krajewski, Zenon
Published
Toruń : Wydawn. Adam Marszałek, c2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4351 .K73 2002
Format
Books
18.
Author
Mackiewicz, Stanisław, 1896-1966
Published
Londyn, Nakładem autora, 1943.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D765 M333 1943
Format
Books
Published
Warszawa : Ludowe Tow. Naukowo-Kulturalne, 1995.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4415 Z29 1995
Format
Books
Published
Kraków : Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D765.13 .Z95 2017 (LC) Oversize
Format
Books
Author
Pomian, Jerzy
Published
Edinburgh : Składnica Ksiegarska, 1944, 1946 printing.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7158 P655 Z2 1946
Format
Books
Author
Reymont, Władysław Stanisław, 1867-1925
Published
Londyn : Nakł. Katolickiego Ośrodka Wydawn. "Veritas", 1955.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Huk55 R33 Z8 1955
Format
Books
Author
Nepidsudnyĭ, T. A.
Published
[n.p.] 1951
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK766 N46
Format
Books
Author
Vozni︠a︡k, Mykhaĭlo, 1881-1954
Published
Kyïv : Vyd-vo Akademiï nauk URSR, 1955.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Hta55 F85X V94
Format
Books
25.
Author
Jarzembowski, Tadeusz, 1933-
Published
Paris : Centre Polonais d'Edition, 1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7169 A78 Z4 1987
Format
Books
Author
Barycz, Henryk
Published
Kraków : Wydawn. Literackie, 1981.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7157 K63 Z9 B37
Format
Books
Author
Prauss, Stanisław Paweł, 1903-
Published
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HD9711 P72 P737 1996 (LC)
Format
Books
Author
Szczerba, Wiktor
Published
Warszawa] : Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, [1968]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> UW717 P7 S93
Format
Books
Published
Białystok : Temida 2, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JC423 .Z93 2006 (LC)
Format
Books
Author
Furmanik, Stanisław
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1956.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Huk14 F981
Format
Books
Published
Wroclaw : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> GR195 Z92 (LC)
Format
Books
Author
Ogonowski, Zbigniew
Published
Warszawa, Panstwowe Wydawn. Naukowe, 1958.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Mye500 R9 Og6
Format
Books
Author
Biblioteka Narodowa (Poland)
Published
Wroclaw, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> X297 961W
Format
Books
Author
Malicki, Marian
Published
Kraków : Nakł. Biblioteki Jagiellońskiej, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7151 M668 S8635X 1994
Format
Books
Published
Warszawa] Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej [1959]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> UG485 Z2 (LC)
Format
Books
Author
Mycielski, Andrzej
Published
Wrocław, 1965.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Ofh35 965M
Format
Books
Published
Poznań : Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1982.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN1995 Z2 1982
Format
Books
Author
Zawadzki, Tadeusz
Published
Poznań, Nakł. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, 1952.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4010 P69 16:3
Format
Books
Author
Przygoński, Antoni
Published
Warszawa : Książka i Wiedza, 1976.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JN6769 A53 P79 (LC)
Format
Books
Author
Szymanński, Jósef
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe [Oddz.w Łodzi], 1969.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BR138 S99 (LC)
Format
Books
Published
Poznań [Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej] 1972.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HB54 P67 41 (LC)
Format
Books
Author
Wilczewska, Krystyna
Published
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG6317 B5 W5
Format
Books
Published
[Krakow] : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, [1973].
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG6014 K732 40
Format
Books
Published
Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HN537.5 Z2X 1992 (LC)
Format
Books
Published
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> P91 Z2 (LC)
Format
Books
Author
Margules, Józef
Published
Warszawa, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> UA829 P7 M37 (LC)
Format
Books
Published
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB161 P65 1977:4 (LC)
Format
Books
Author
Polska Akademia Nauk
Published
Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> A44P P767P 24
Format
Books
Published
Katowice : Śląsk, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN45 .Z93 2002
Format
Books
Author
Doroszewski, Witold
Published
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Huk16 D7371
Format
Books
Author
Mielczarek, Alfred
Published
Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe [1972]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AE1 M54 (LC)
Format
Books
Author
Piotrowski, Tadeusz
Published
Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> P327.45 P7 P56X 1994 (LC)
Format
Books
Author
Wróblewska, Violetta, 1969-
Published
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HM621 .W73X 2007 (LC)
Format
Books
Author
Chałasiński, Józef
Published
[Łódź?] Łódzkie Tow. Naukowe, 1953.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Nbf 953C
LSF- BEINECKE >> Kosinski 461
Format
Books
Author
Zdaniukiewicz, Alojzy Adam
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1973.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG6073 Z33
Format
Books
Published
Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG6025 U53 18
Format
Books
Author
Milewski, Tadeusz
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1969.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> P27 M54 (LC)
Format
Books
Author
Mańczak, Witold
Published
Wroclaw, Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> P121 M35 (LC
Format
Books
Author
Konferencja Naukowa Poświęcona Problematyce Języka Literatury (1st : 1975 : Krakow)
Published
Kraków : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1977.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG6014 K732 54
Format
Books
Author
Kalicka, Felicja
Published
Warszawa] Książka i Wiedza, 1967.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JN6769 A55 K29 (LC)
Format
Books
Author
Kalecki, Michał
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1964.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Nc95 R9 964Kv
Format
Books
Author
Kalecki, Michał
Published
Warszawa, Państwowe Wydawn. naukowe, 1967.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HC60 K35 (LC)
Format
Books
Published
Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B831.3 Z18X 1995 (LC)
Format
Books
Published
Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B29 Z2X 1989 (LC)
Format
Books
Published
Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> P35 Z2 1993 (LC)
Format
Books
Published
Kraków : TAiWPN Universitas, c2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG6066 .Z93 2006
Format
Books
Author
Niemczycki, Kazimierz
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1974.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HD84.5 N46 (LC)
Format
Books
Author
Lechicka, Jadwiga
Published
Toruń [Państwowe Wydawn. Naukowe] 1957.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DD491 P747 L43
Format
Books
69.
Author
Puchalski, Zenon, 1932-
Published
Białystok : Zenon Puchalski, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D810.C4 P83 2017 (LC)
Format
Books
Published
Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2008.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7904.Z37 Z99 2008
Format
Books
Author
Podolska, Johanna
Published
Łódź : Wydawn. "Piątek Trzynastego", 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN1998.2 .P635 2005
Format
Books
Author
Lay, Peter W.
Published
Quezon City : New Day Publishers, 1992.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PR9550.9 L389 Z99 1992
Format
Books
Author
Brown, Nathan, 1807-1886
Published
New York : Brown and Duer, 1867.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> WA 5922
Format
Books
Author
Wierzbicki, Andrzej, 1877-1961
Published
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4395.W547 A3 2001
Format
Books
Author
Łukaszkiewicz, J. A.
Published
Drukowane w Austryi, w fabryce polsko-katholickiej książek do nabożeństwa [1904?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> WB 2480
Format
Books
Author
Plutarch
Published
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolinskich [1953]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DE7 P5819 1953
Format
Books
Author
Okońska, Alicja
Published
Warszawa : Nasza księgarnia, 1981 (Gdań : ZG)
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> ND955 P6 O42 (LC)
Format
Books
Author
Kuchowicz, Zbigniew
Published
Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4135 K83 1989
Format
Books
Author
Brodowski, Samuel
Published
Lwów ; Stanisławów ; Tarnów : Nakł. Jana Milikowskiego; 1850.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK413.1 B76 1850
Format
Books
Author
Bunikiewicz, Witołd
Published
Wydawn. Poznańskie, [1960]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Huk55 B879 Z8
Format
Books
81.
Author
Liskowacki, Ryszard
Published
Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1981.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7171 I84 Z4 1981
Format
Books
Author
Dzieduszycki, Maurycy, hrabia, 1813-1877
Published
W. Krakowie, W. Druk. "Czasu" W. Kirchmayera, 1868.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX4705 S6246 D95 (LC)
Format
Books
Author
Krzywicka, Irena
Published
[W Poznaniu] : Państwowy Instytyt Wydawniczy, [1951]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> H59 K7 K79 (LC)
Format
Books
Author
Ebbo, -1163
Published
Warszawa : [Państwowe Wydawn. Naukowe], 1969.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4020 P65 7:2
Format
Books
Author
Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy
Published
Teresin : Wydawn. "Perła", 2004.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4139.25.D5 W65 2004
Format
Books
86.
Author
Szczublewski, Józef
Published
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7158 S54 Z9 S93 1989
Format
Books
Author
Avvakum Petrovich, Protopope, 1620 or 1-1682
Published
Wrocław, Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1972.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX605 A8 A319 (LC)
Format
Books
Published
Warszawa : "Ksia̧żka i Wiedza", 1971.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HN537.5 Z98 (LC)
Format
Books
Author
Bonifacius, originally Bruno, of Querfurt, Saint, Abp., d. 1009
Published
Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1973.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4020 P65 4:3
Format
Books
Author
Fouard, Constant, 1837-1904
Published
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1909-10.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Mpq53 F826
Format
Books
Author
Ujazdowski, Kazimierz Michał
Published
Warszawa : "Iskry", 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JN6760 .U43X 2005 (LC)
Format
Books
92.
Author
Yahav, Miryam, 1927-
Published
Białystok : Trans Humana, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PJ5054.Y23 Z9 2002
Format
Books
93.
Author
Szczublewski, Józef
Published
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN2859 P66 M627 1977
Format
Books
94.
Author
Szczublewski, Józef
Published
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN2859 P66 M627
Format
Books
Author
Polkowski, Ignacy, 1833-1888
Published
Gniezno, J.B. Langiego, 1873.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> QB36 C8 P645 1873
Format
Books
Author
Śniadecki, Jan, 1756-1830
Published
Wrocław : Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, [1951]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Bw86 K834 951S
Format
Books
Author
Bieliński, Józef, 1848-1926
Published
Warszawa : Gebethner i Wolff, 1905.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Bw86 C994 905B
Format
Books
Author
Jasińska, Zofia
Published
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN2859 P66 K36
Format
Books
Author
Adamczyk, Maria
Published
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1971.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7157 R45 Z872 A32
Format
Books
100.
Author
Rej, Mikołaj, 1505-1569
Published
Wrocław : Wydawn. Zakłady Narodowego im. Ossolińskich, 1992.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PG7157 R45 Z45 1992
Format
Books