Books+ Search Results

Author/Creator: Is Chen, Rende
LC Class: Is C - Historical Sciences (Archaeology, Genealogy)
Refine LC Class: Is C - Historical Sciences (Archaeology, Genealogy)
Title
中國姓氏源流統譜 =
Author
Chen, Rende
陳仁德
Published
Tainan : Zhonghua min zu xi pu yan jiu suo, [1971]
Location
SML, Folio Collection (Non-circulating) >> Folio C 7 (LC)
Format
Books
Title
臺灣中州陳氏族譜
Author
Chen, Rende
陳仁德
Published
[Gaoxiong : De chang yin shua chang yin, Minguo 59 i.e. 1970]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Folio C 5 (LC)
Format
Books