Books+ Search Results

Author/Creator: Is Nouwen, Henri J. M.
Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
1.
Title
黎明路上
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 2002.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX4705.N87 A312 2002
Format
Books
Title
生命中的耶穌
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 2002.
San Francisco : Harper & Row, c1988.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N66912 2002
Format
Books
Title
念茲在茲
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Taibei shi : Guang qi wen hua shi ye, 2000.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2182.2 .N66812 2000
Format
Books
Title
活出有愛的生命
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 1999.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N67212 1999
Format
Books
Title
浪子回頭
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Taibei Shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 1997.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N67712 1997
Format
Books
Title
鏡外
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao shu lou you xian gong si, 1993.
Location
DIVINITY, Stacks >> BT825 .N6612 1993
Format
Books
Title
新造的人
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 1992.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N67412 1992
Format
Books