Books+ Search Results

萍洲可談
Format: Is Online
1.
Author
朱彧
Published
商务印书馆发行, 1942
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
萍洲可談
Author
Zhu, Yu, active 11th century-12th century
朱彧, active 11th century-12th century
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Author
(宋)朱或撰|(宋)叶梦得 撰
Published
商务印书馆, 1939
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
5.
Title
後山談叢
Author
Chen, Shidao, 1053-1102
陳師道, 1053-1102
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2007.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online