Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject (Era): Is 20th century
Subject with Hierarchy: Is Enlightenment
Title
如何啟蒙, 怎樣運動
Author
Chen, Jianshou, 1981-
陳建守, 1981-
Published
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> B5233.E55 C44 2023 (LC)
Format
Books
Title
新启蒙
Author
Gao, Like
高力克
Published
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B5233.E55 G366 2019 (LC)
Format
Books
Title
启蒙文献选编
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B802 .Q54 2010 (LC)
Format
Books
Title
啟蒙論
Author
Chen, Haiwen
陳海文
Published
Hong Kong : Oxford University Press, 2002.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> B802 .C44 2002 (LC)
Format
Books
Title
中国近代启蒙思潮
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1999.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B5231 C55345 1999 (LC)
Format
Books
Title
中国现代名家诗歌分类品汇. 哲思卷 :
Published
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1996.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2543 C438 1996 4
Format
Books
Title
蔡元培與近代中國啟蒙運動
Author
Zhang, Li, 1952-
張力, 1952-
Published
Minguo liu shi ba [1979]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT1828.T68 C3 1979 (LC) Oversize
Format
Books