Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject (Region): Is China
Subject with Hierarchy: Is Enlightenment
Title
如何啟蒙, 怎樣運動
Author
Chen, Jianshou, 1981-
陳建守, 1981-
Published
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> B5233.E55 C44 2023 (LC)
Format
Books
Author
Luengo Gutiérrez, Pedro
Published
Liverpool : Liverpool University Press ; Oxford : on behalf of the Voltaire Foundation, [2022]
©2022
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PQ2105 .A2 S88 2022:04 (LC)
Format
Books
Title
新启蒙
Author
Gao, Like
高力克
Published
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B5233.E55 G366 2019 (LC)
Format
Books
Title
大逆轉與新思潮
Author
Chen, Fangzheng
陳方正
Published
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang), 2018.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
大逆轉與新思潮
Author
Chen, Fangzheng
陳方正
Published
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS775.2 .C45242444X 2018 (LC)
Format
Books
Title
启蒙文献选编
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B802 .Q54 2010 (LC)
Format
Books
Title
啟蒙論
Author
Chen, Haiwen
陳海文
Published
Hong Kong : Oxford University Press, 2002.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> B802 .C44 2002 (LC)
Format
Books
Title
中国近代启蒙思潮
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1999.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> B5231 C55345 1999 (LC)
Format
Books
Title
淸末的下層社會啓蒙運動, 1901-1911
Author
Li, Xiaoti
李孝悌
Published
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 87 [1998] (2003 printing)
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HN733 .L3426 1998 (LC)
Format
Books
Title
蔡元培與近代中國啟蒙運動
Author
Zhang, Li, 1952-
張力, 1952-
Published
Minguo liu shi ba [1979]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT1828.T68 C3 1979 (LC) Oversize
Format
Books