Books+ Search Results

Language: Is Chinese
Subject with Hierarchy: Is Spiritual life
Published
Xianggang : Xianggang Jidu tu xue hui, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> 017960
Format
Books
Title
佛法
Author
Jingxing, Shi
淨行, Shi
Published
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Taibei shi hui ju chu ban she, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4150 C495 1993 (LC)
Format
Books
Title
佛學問答
Author
Huiguang, fa shi, 1953-
慧廣, fa shi, 1953-
Published
Gaoxiong Xian : Jie tuo dao chu ban she, Minguo 83 [1994]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4170 H85 1994 (LC)
Format
Books
Title
鏡外
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao shu lou you xian gong si, 1993.
Location
DIVINITY, Stacks >> BT825 .N6612 1993
Format
Books
130.
Title
如何修证佛法
Author
Nan, Huaijin
南怀瑾
Published
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1993.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ5613 N35 1993 (LC)
Format
Books
131.
Title
水點與汪洋
Author
Chen, Zanyi
陳贊一
Published
Xianggang : Jialue shan fang, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BV4501.2 C48 1993 (LC)
Format
Books
132.
Title
無我與隨緣
Author
Huiguang, fa shi, 1953-
慧廣, fa shi, 1953-
Published
Gaoxiong Xian : Jie tuo dao chu ban she : Zong jing xiao Hong tai tu shu you xian gong si, Minguo 82 [1993]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ4262 H87 1993 (LC)
Format
Books
Title
《庄子》中的修道学说
Author
Ai, Xi
艾畦.
Published
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BL1900 C576 A37X 1993 (LC)
Format
Books
Title
禪話禪音禪心
Author
Hehuijushi
禾慧居士
Published
Taibei Shi : Tian yi wen hua shi ye you xian gong si, 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9265.9 H6 1992 (LC)
Format
Books
135.
Title
人間菩薩
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, 釋.
Published
Taibei Shi : Bu er chu ban you xian gong si, [Minguo] 81 [1992]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ5395 .Z44 1992 (LC)
Format
Books
136.
Title
三十七菩提分
Author
Congxin
從信.
Published
Taibei : Congxin jing she : Zong jing xiao Yuan ming chu ban she, Minguo 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5625 T785 1992 (LC)
Format
Books
137.
Title
生活蟬
Author
Chen, Aini, 1950-
陳艾妮, 1950-
Published
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9286 .C45 1992 (LC)
Format
Books
Title
新造的人
Author
Nouwen, Henri J. M.
Published
Xianggang : Ji dao chu ban she, 1992.
Location
DIVINITY, Stacks >> BX2350.2 .N67412 1992
Format
Books
Title
從無我空到逹解脫
Author
Huiguang, fa shi, 1953-
慧廣, fa shi, 1953-
Published
Taibei Shi : Yuan ming chu ban she : Zong jing xiao Hong tai tu shu you xian gong si, Minguo 80 [1991]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4262 H85 1991 (LC)
Format
Books
140.
Title
人有二十難
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Taibei Shi : Ci ji wen hua chu ban she, Min guo 80 [1991]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4165 C49 1991 (LC)
Format
Books
Title
三十七道品講義
Author
Zhengyan, Shi
證嚴, Shi
Published
Tai-pe Shi : Ci ji wen hua chu ban she, Min guo 80 [1991]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4399 C47 1991 (LC)
Format
Books
142.
Title
從佛法看人生
Author
Huiguang, fa shi, 1953-
慧廣法師, 1953-
Published
Gaoxiong Shi : Fa xi chu ban she, Minguo 79 [1990]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4165 H83 1990 (LC)
Format
Books
143.
Title
佛教修行探討
Author
Huiguang, fa shi, 1953-
慧廣, fa shi, 1953-
Published
Gaoxiong Shi : Fa xi chu ban she, Minguo 79 [1990]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4165 H696 1990 (LC)
Format
Books
144.
Title
紅塵掛單
Published
Taibei Shi : Jiu da wen hua gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Jiu bo tu shu gu fen you xian gong si, [Minguo] 79 [1990]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BQ840 H86 1990 (LC)
Format
Books
145.
Title
宗敎與生活 
Author
Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Published
Taibei Shi : Guang qi chu ban she, Minguo 78 [1989].
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BX2350.2 L65 1989 (LC)
Format
Books
Title
大金剛威德起分之行三身寳藏
Author
Guxiligunqueduoji
古洗里袞却多吉
Published
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 76 [1987]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ5660 K823 1987 (LC)
Format
Books
Title
開天眼神通研究
Author
Xu, Hengshan
許衡山
Published
Taibei Shi : Wuling chu ban she, Minguo 75 [1986]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BF1308 C5 H7837 1986 (LC)
Format
Books
148.
Title
論我
Author
Cai, Tianjin
蔡添錦
Published
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 75 [1986]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ4262 T7 1986 (LC)
Format
Books
Title
湖濱别有天
Author
Lu, Shengyan, 1945-
盧勝彥, 1945-
Published
Taizhong Shi : Qing shan chu ban she ; Zong jing xiao Xue hai shu ju, Minguo 74 [1985]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> BQ9800 C4892 L82 1985 (LC)
Format
Books
150.
Title
今日台灣家庭
Author
Weng, Dezhao
翁德昭
Published
Taibei Shi : Tian zhu jiao Zhongguo zhu jiao tuan she hui fa wei yuan hui, Minguo 74 [1985]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BX1667.5 .W46 1985 (LC)
Format
Books