Books+ Search Results

Language: Is Polish
Subject with Hierarchy: Is Diplomatic relations
Author
Łukasiewicz, Sławomir
Published
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Lublinie ; Warszawa : ISP PAN, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4122 .L85 2014 (LC)
Format
Books
Author
Baczkowski, Krzysztof
Published
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DD174.3 .B33 2014
Format
Books
Author
Żelichowski, Ryszard
Published
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DK4185.N4 Z45 2014
Format
Books
Published
İstanbul : T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığ̮ı, 2014.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DR479.P7 Y65 2014
Format
Books
Author
Bogucki, Jakub, 1984-
Published
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2013.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DK4185.G3 B658 2013
Format
Books
Author
Pleskot, Patryk, 1980-
Published
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> HV8227.7.A2 P58 2013
Format
Books
Author
Kopernikus-Gruppe. Sitzung, author
Published
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr, 2013.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DD120.P7 K665 2013
Format
Books
Published
Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> D34.P7 K66 2013
Format
Books
Author
Pius XII, Pope, 1876-1958
Published
Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013.
©2013.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> BX1378 .A4 2013 (LC)
Format
Books
Published
Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.
©2013
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DJK51 .P653 2013
Format
Books
Author
Nowinowski, Sławomir M.
Published
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, 2013.
©2013
Location
SML, Stacks, LC Classification >> JZ1584 .N695 2013 (LC)
Format
Books
Author
Cisek, Janusz
Published
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DK4405.7 .C57 2012
Format
Books
Published
Toruń : Wydawn. Adam Marszałek, 2011-
Online
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Journals & Newspapers / Online
Author
Curanović, Alicja
Published
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> G615 .C87 2010 (LC)
Format
Books
Author
Fedorowicz, Krzysztof
Published
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> D2025.5.B38 F43 2010
Format
Books
Author
Kapuśniak, Tomasz, 1979-
Published
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DF787.B53 K37 2010
Format
Books
Author
Kapuśniak, Tomasz, 1979-
Published
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DR229.B53 K37 2010
Format
Books
Author
Kapuśniak, Tomasz, 1979-
Published
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DR479.B53 K37 2010
Format
Books
Author
Pliszczyńska, Olga
Published
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK678.18 .P55 2010
Format
Books
121.
Published
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Stosunków Międzynarodowych
Online
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Journals & Newspapers / Online
Published
Lublin : IEŚW, 2003-
Online
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Journals & Newspapers / Online
Author
Wołowski, Paweł
Published
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, [2003]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK508.848 W65 2003
Format
Books
Published
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Informacji Publicznej, [2001]-
Online
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Journals & Newspapers / Online
Published
Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000-<2019>
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DK4404.5 O16 2000
Request for delivery to any Yale Library >> DK4404.5 O16 2000
Format
Books