Books+ Search Results

LC Class: Is A - General Works
Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Title
從文化冷戰到冷戰文化
Author
Shan, Dexing
單德興
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C5 J5637 2022 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 增刊紀念號卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C4 M687 2010 (LC)
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M687 2010 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 特刊卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C4 M686 2010 (LC)
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M686 2010 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 專刊卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M685 2010 (LC)
Format
Books
Title
晚清期刊全文数据库(1833-1911)
Published
[Shanghai Shi] : ["Quan guo bao kan suo yin" bian ji bu]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
民国珍稀短刊断刊. 上海卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95 C4 M676 2006 (LC)
SML, Stacks, LC Classification >> AP95 C4 M676 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 福建卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M655 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 湖北卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M659 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 江蘇卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M67 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 廣州卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M667 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 河北卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M656 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 山西卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M677 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 安徽卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M652 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 廣東卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M666 2006 (LC)
Format
Books
Published
Beijing : Tsinghua University China Academic Journals Electronic Publishing House ; Minneapolis, MN : East View Publications [USA distributor]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
16.
Published
Hong Kong : Asian Regional Projects Ltd.,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP8 W55 (LC)
Format
Journals & Newspapers
Title
上海《孤岛》时期文学报刊编目 /
Published
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Shanghai shu dian fa xing, 1986.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AI19 C5 S48 1986 (LC)
Format
Books
18.
Title
明報周刊
Published
Xianggang : Ming bao zhou kan she, 1968-
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95 C4 M59 (LC) Oversize.
Format
Journals & Newspapers
19.
Title
學苑.
Published
[Hong Kong] : Xianggang da xue xue sheng hui,
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AS451 H78 (LC)+ Oversize
Format
Journals & Newspapers