Books+ Search Results

LC Class: Is C - Historical Sciences (Archaeology, Genealogy)
Location: Is Library Shelving Facility (LSF)
Subject (Region): Is China
Title
从考古看中国
Published
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC101.C6 C66 2022 (LC)
Format
Books
Title
海岱地区新石器时代动物考古研究
Author
Song, Yanbo
宋艳波
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC79.5.A5 S664 2022 (LC)
Format
Books
Title
科学发现历史
Author
Hou, Xiaorong
后晓荣
Published
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC101.C6 H68 2022 (LC)
Format
Books
Title
陝西碑刻文獻萃編
Author
Wu, Minxia, 1959-
吴敏霞, 1959-
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CN1161.S43 W85 2022 (LC) Oversize
Format
Books
5.
Title
夏鼐书信集
Author
Xia, Nai
夏鼐
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC115.X53 A4 2022 (LC)
Format
Books
Title
避疫書信選
Author
Li, Baoyang, 1979-
李保陽, 1979-
Published
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji you xian gong si, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT3990.A2 L536 2021 (LC)
Format
Books
Title
沧桑回顧錄
Author
Zhou, Shaoxian, 1908-1994
周紹賢, 1908-1994
Published
Taizhong shi : Zhou Zhentai : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT1828.Z4665 Z46 2021 (LC)
Format
Books
Title
長安鳳棲原韋氏家族墓地墓誌輯考
Author
Dai, Yingxin
戴應新
Published
Xi'an Shi : San Qin chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1161.X536 D358 2021 (LC) Oversize
Format
Books
9.
Title
沉舟格物
Published
Guangzhou : Hua nan li gong da xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC77.U5 C44 2021 (LC)
Format
Books
10.
Title
重訪錢穆
Published
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT3990.Q26 C46 2021 (LC)
Format
Books
Title
光辉历程
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CD2033 .G83 2021 (LC)
Format
Books
Title
海上传奇
Author
Ma, Junjie, 1961-
马骏杰, 1961-
Published
Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB465 .M3 2021 (LC)
Format
Books
Title
"华光礁I号"南宋沉船保护(I期)与研究
Author
Bao, Chunlei
包春磊
Published
Beijing : Wen wu chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC77.U5 B36 2021 (LC)
Format
Books
Title
黄文弼与丝绸之路
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC115.H836 H836 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
胡適的頓挫
Author
Huang, Kewu, 1957-
黃克武, 1957-
Published
Xinbei shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT3990.H78 H8694 2021 (LC)
Format
Books
Title
胡适与中国新文化
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT3990.H78 H8688 2021 (LC)
Format
Books
Title
簡帛人物名號彙考
Author
Wang, Hui
王輝
Published
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS2990 .W377 2021 (LC)
Format
Books
Title
辽西地区新石器时代植物考古研究
Author
Sun, Yonggang
孙永刚
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC79.5.P5 S8696 2021 (LC)
Format
Books
Title
"南海I号"古沉船遗址的动物遗骸
Author
Xu, Runlin
徐润林
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC79.5.A5 X8 2021 (LC)
Format
Books
Title
上海市志. 档案方志分志. 档案卷 (1978-2010)
Published
Shanghai Shi : Shanghai ren min chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CD2057.S52 S536 2021 (LC) Oversize
SML, Stacks, LC Classification
Format
Books
Title
陜西出土蒙元時期墓誌
Published
Xi'an Shi : Shanxi ren min mei shu chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CN1161.S43 S436 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
身份、记忆、反事实书写
Author
Jiang, Aihua, 1980-
蒋爱花, 1980-
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CN1161.B45 .J536 2021 (LC)
Format
Books
Title
世变下的五代女性
Published
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT3710 .S55 2021 (LC)
Format
Books
Title
市场, 观念与国家
Author
Li, Fei (Historian)
李飞 (Historian)
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC135 .L5445 2021 (LC)
Format
Books
Title
絲綢之路沿綫民族人士墓誌輯釋
Published
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CN1161.L86 S49 2021 (LC) Oversize
Format
Books