Books+ Search Results

LC Class: Is C - Historical Sciences (Archaeology, Genealogy)
Subject (Genre): Is Congresses
Published
Hannover : Wehrhahn Verlag, 2018.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB88 .Z85 2018 (LC)
Format
Books
Published
Marburg : Elwert, c1989.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CR4765 Z87 1989 (LC)
Library Shelving Facility (LSF)
Library Shelving Facility (LSF) >> 010984
Format
Books
Published
Marburg : Archivschule Marburg, c2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CD1377.A2 Z87 2003 (LC)
Format
Books
Published
Cloppenburg : Heimatbund Oldenburger Münsterland, c2008.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Oversize CR4731.G3 Z87 2008
Format
Books
Published
Wien : NAP, New Academic Press, [2017]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CD1121 .Z87 2017 (LC)
Format
Books
Published
Göttingen : Wallstein Verlag, [2019]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB69 .Z87 2019 (LC)
Format
Books
Title
族谱和海外华人硏究
Author
Zu pu he hai wai Hua ren yan tao hui (2000 : Singapore)
族谱和海外华人硏讨会 (2000 : Singapore)
Published
[Xinjiapo] : Xinjiapo Hua yi guan ; Xiamen : Xiamen da xue dong nan Ya yan jiu zhong xin, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1162 .Z837X 2002 (LC)
Format
Books
Published
Paderborn : Schöningh, c2002.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB160 .A15X 2002 (LC)
Format
Books
Published
Oxford, England : J. and E. Hedges, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CC79.5.A5 Z67 1999 (LC)+ Oversize
Format
Books
Published
Köln : Böhlau, 2004.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB353 .Z55X 2004 (LC)
Format
Books
Title
珠海, 澳门与近代中西文化交流
Author
"Zhuhai, Aomen yu jin dai Zhong Xi wen hua jiao liu" xue shu yan tao hui (1st : 2009 : Zhuhai, China)
"珠海, 澳门与近代中西文化交流"学术研讨会 (1st : 2009 : Zhuhai, China)
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB251 .Z484 2009 (LC)
Format
Books
Title
理論探討與文本研究
Author
Zhonghua zhuan ji wen xue guo ji xue shu yan tao hui (2009 : Xianggang zhong yang tu shu guan)
中華傳記文學國際學術研討會 (2009 : Xianggang zhong yang tu shu guan)
Published
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT34.C5 Z467 2009 (LC)
Format
Books
Title
中国未来研究会一九八二年年会论文选
Author
Zhongguo wei lai yan jiu hui. Xue shu nian hui (1982)
中国未来研究会. 学术年会 (1982)
Published
[Beijing] : Zhongguo wei lai yan jiu hui, 1982.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB158 .Z466 1982 (LC)
Format
Books
Title
2012-2015年转型期的中国
Author
Zhongguo wei lai yan jiu hui. Xue shu nian hui (2012)
中国未来研究会. 学术年会 (2012)
Published
[Beijing] : Zhongguo wei lai yan jiu hui, 2012.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB158 .Z47 2012 (LC)
Format
Books
Title
创新与科学发展
Author
Zhongguo wei lai yan jiu hui. Xue shu nian hui (2007)
中国未来研究会. 学术年会 (2007)
Published
[Beijing] : Zhongguo wei lai yan jiu hui, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB478 .Z48 2007 (LC)
Format
Books
Title
中国考古学跨世纪的回顾与前瞻
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2000.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CC101.C6 Z466 2000 (LC)
Format
Books
Title
中國古璽印學國際研討會論文集
Author
Zhongguo gu xi yin xue guo ji yan tao hui (2000 : Hong Kong)
中國古璽印學國際研討會 (2000 : Hong Kong)
Published
Xianggang : Xianggang zhong wen da xue wen wu guan, 2000.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CD6137 C4833 2000 (LC)
Format
Books
Title
中国古代文化在世界
Author
"Zhongguo gu dai wen hua zai shi jie : yi 20 shi ji wei zhong xin" guo ji xue shu yan tao hui (2012 : Beijing wai guo yu da xue)
"中国古代文化在世界 : 以20世纪为中心"国际学术研讨会 (2012 : Beijing wai guo yu da xue)
Published
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB427 .Z46X 2012
Format
Books
Published
Berlin : De Gruyter, [2018]
©2018
Location
HAAS ARTS LIBRARY, Art & Arch Collection >> CN77 .Z45 2018 (LC)
Format
Books
Published
Münster : Rhema, 2004.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB351 Z44 2004 (LC)
Format
Books
Published
Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, [2024]
©2024
Location
DIVINITY, Stacks >> CJ6175.L88 Z45 2024
Format
Books
Published
Poznań : Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB353 .Z36 2000 (LC)
Format
Books
Published
Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1986-
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB161 P65 1986:1 (LC)
Format
Books
Title
Византия, Балканы, Русь
Author
Zagrebinskie chtenii︠a︡ (11th : 2016 : Saint Petersburg, Russia)
Загребинские чтения (11th : 2016 : Saint Petersburg, Russia)
Published
Sankt-Peterburg : Rossiĭskai︠a︡ nat︠s︡ionalʹnai︠a︡ biblioteka, 2017.
©2017
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB231 .Z247 2016 (LC)
Format
Books