Books+ Search Results

LC Class: Is C - Historical Sciences (Archaeology, Genealogy)
Author
Salis, Rodo von
Published
[Basel : Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung, 1990?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS519 .S25X 1990 (LC)
Format
Books
Author
Rothenburg, Eljakim Getschlik
Published
Frankfurt a.M. : J. Kauffmann, 1903.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Bb10 075 2
Format
Books
Author
Scheil, Ursula
Published
Köln, Böhlau, 1962.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DD491 P71 H57 V:1
Format
Books
Author
Kempgen, Heinz Wilhelm
Published
Hanau : Haag + Herchen, c2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CJ3509.Q56 K46 2011 (LC)
Format
Books
Published
Wien : NAP, New Academic Press, [2017]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CD1121 .Z87 2017 (LC)
Format
Books
Author
Hübinger, Paul Egon, 1911-
Published
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Hi4 W42 51
Format
Books
Author
Böttcher, Jürgen
Published
Leipzig : Deutscher Verlag f. Grundstoffindustrie, VEB, 1973.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB478 F74 77 (LC)
Format
Books
Author
Rammler, Erich
Published
Leipzig : VEB, 1985.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB478 F74 169 (LC)
Format
Books
Author
Gesellschaft für Symbolforschung (Switzerland). Symposion (2nd : 1984 : Bern, Switzerland)
Published
Bern ; New York : P. Lang, c1985.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB475 G47 1984 (LC)
Format
Books
110.
Published
München : Piper, c1990.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB358 Z87X 1990 (LC)
Format
Books
Author
Boehringer, Christof, 1934-
Published
Berlin, de Gruyter, 1972.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CJ409 +B63 1972 (LC) Oversize
Format
Books
Author
Schobinger, Viktor
Published
Zürich : Zürcher Kantonalbank, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS2629 Z8 S36 1994 (LC)
Format
Books
Author
Karl-Marx-Kolloquium (1967 : Freiberg)
Published
Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1968.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> U10 F88+ 61
Format
Books
Author
Stahlschmidt, Rainer
Published
Siegburg : Respublica-Verlag, 1980.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CD1373.N6 S83X (LC)
Format
Books
Published
Göttingen : Wallstein Verlag, [2019]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB69 .Z87 2019 (LC)
Format
Books
Published
Wien : Picus Verlag, c1997.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CB18 H44 Z87X 1997 (LC)
Format
Books
Title
族譜與香港地方史硏究 /
Author
Xiao, Guojun
蕭國鈞
Published
Xianggang : Xian chao shu shi, 1982.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1168 H85 H74 1982 (LC)
Format
Books
Title
族谱研究 =
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1162 .Z834 2013 (LC)
Format
Books
119.
Title
族譜文獻學
Author
Liao, Qingliu
廖慶六
Published
Taibei : Nan tian shu ju, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1162 .L547 2003 (LC)
Format
Books
Title
族谱和海外华人硏究
Author
Zu pu he hai wai Hua ren yan tao hui (2000 : Singapore)
族谱和海外华人硏讨会 (2000 : Singapore)
Published
[Xinjiapo] : Xinjiapo Hua yi guan ; Xiamen : Xiamen da xue dong nan Ya yan jiu zhong xin, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1162 .Z837X 2002 (LC)
Format
Books
Author
Dobry, Ulrich
Published
Leipzig : Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, c1987.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB478 F78 175 (LC)
Format
Books
Title
作为历史哲学和文化命运的二十世纪风景 
Author
Li, Jie, 1955-
李劼, 1955-
Published
[Xining Shi] : Qinghai ren min chu ban she, 1998.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> CB425 .L384 1998 (LC)
Format
Books
Title
左田黃氏宗派圖
Published
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2002.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CS1169.A2 Z46 2002 v.28 (LC)+ Oversize
Format
Books
Title
做個有情有愛的男人
Author
Huang, Chaoping
黃朝萍
Published
Taibei Shi : Tan suo wen hua shi ye you xian gong si, Minguo84 [1995]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT1829.6 H833 1995 (LC)
Format
Books
Title
遵循借鉴实践 
Published
[Hong Kong? : s.n., 1987?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> CT203 C5 T77 1987 (LC)
Format
Books