Books+ Search Results

LC Class: Is Z - Bibliography, Library Science, Information Resources
Subject with Hierarchy: Is Chinese imprints > Databases
Title
華文書目資料庫合作發展研討會論文集
Author
Hua wen shu mu zi liao ku he zuo fa zhan yan tao hui (1999 : Taibei, Taiwan)
華文書目資料庫合作發展研討會 (1999 : Taibei, Taiwan)
Published
Taibei Shi : Guo jia tu shu guan Han xue yan jiu zhong xin, Minguo 89 [2000]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z699.A1 H836 1999 (LC)
Format
Books