Books+ Search Results

Subject (Region): All Of Is European Union countries Is Poland
Subject with Hierarchy: Is Civil society
Published
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JN6766 .P37 2020 (LC)
Format
Books
Published
Warszawa : Oficyna Wydawn. ASPRA-JR, 2009.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> KJE4443.32007 .S66 2009 (LC)
Format
Books
Published
Poznań : Wydawn. Nauk. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> JN40 .U63 2005 (LC)
Format
Books