Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Bronzes Chinese
Title
东亚青铜潮
Author
Xu, Hong, 1963 July-
许宏, 1963 July-
Published
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2022.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS715 .X8485 2022 (LC)
Format
Books
Title
两宋的金石世界
Published
Hangzhou : Xi ling yin she chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> Folio PL2448 .L5364 2022 (LC)
Format
Books
Title
西周甬钟篆带动物纹研究
Author
Wang, Qinglei, 1975-
王清雷, 1975-
Published
Beijing : Wen wu chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> NK7983.A1 W3637 2022 (LC)
Format
Books
Title
宅兹中国
Published
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 2022.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> NK7983.A3 H4639 2022 (LC) Oversize
Format
Books
Title
霸金集萃
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.Y5 B33 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
古代の文身と神々の世界
Author
Kiryū, Shinsuke, 1978-
桐生眞輔, 1978-
Published
Tōkyō-to Chiyoda-ku : Yūzankaku, 2021.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> GN419.3 .K575 2021 (LC)
Format
Books
Title
马背上的青铜帝国
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A3 O746 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
贸易网络中的黄土丘陵 (BC 1300-1050) = The Loess Highland in a trading network
Author
Cao, Dazhi
曹大志
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A3 L6473 2021 (LC)
Format
Books
Title
穆穆曾侯
Published
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A3 S859 2021 (LC)
Format
Books
Title
倗金集萃
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.J536 P46X 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
三星堆青铜器线绘与拓片 =
Published
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.G83 S367 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
山右吉金
Published
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2021.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> NK7983.X485 S535 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
宋代的金文学研究 =
Author
Ma, Xiaofeng
马晓风
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2447 .M328 2021 (LC)
Format
Books
Title
浙江出土商周青铜器研究
Author
Yu, Shanying
俞珊瑛
Published
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2021.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> NK7983.A3 Z44 2021 (LC)
Format
Books
Title
中原王朝视角下的南方和东南方
Author
Zhao, Dongsheng
赵东升
Published
Beijing : Wen wu chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793.Y3 Z436 2021 (LC) Oversize
Format
Books
Title
追寻三星堆
Author
Xue, Fan
薛梵
Published
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A1 X84 2021 (LC)
Format
Books
Title
字字珠玑
Published
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2021.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2448 .Z528 2021 (LC)
Format
Books
Title
東アジア青銅器時代の研究
Author
Miyamoto, Kazuo, 1958-
宮本一夫, 1958-
Published
Tōkyō : Yūzankaku, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A1 M584 2020 (LC)
Format
Books
Title
洛阳古代青铜器研究
Author
Zhang, Jian
张剑
Published
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.L86 Z43 2020 (LC)
Format
Books
Title
日照出土青铜器集 =
Published
Jinan Shi : Qi Lu shu she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A5 R59 2020 (LC)
Format
Books
Author
Hamann, Amelie
Published
München : Utzverlag, [2020]
©2020
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK550.G32 O344 2020 (LC)
Format
Books
Title
商周青銅器銘文暨图像集成三編
Author
Wu, Zhenfeng, 1940-
吴镇烽, 1940-
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2448 .W877 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Title
陶器・技术・文化交流
Author
Zhu, Junxiao
朱君孝
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS797.44.E75 Z485 2020 (LC)
Format
Books
Title
中国古代青铜器整理与研究. 中国早期铜器卷
Author
Liu, Yuanqing
刘远晴
Published
Beijing : Ke xue chu ban she, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A1 L58 2020 (LC)
Format
Books
Title
中国国家博物馆馆藏文物研究丛书 = 青铜器卷
Author
China. Guo jia bo wu guan, compiler, editor
中国. 国家博物馆, compiler, editor
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2020-
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> NK7983.A1 C4453 2020 (LC) Oversize
Format
Books