Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Subject: Is Bibliography
Title
中国近代报刊名录 /
Author
Shi, He
史和.
Published
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1991.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C5 C52 (LC)
Format
Books
Title
江苏地区期刊与方志综录
Author
Dai, Guolin
戴国林
Published
[Nanjing shi] : Jiangsu sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : Jiangsu jiao yu chu ban she, 1990.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 T35 1990 (LC)
Format
Books
Title
湖南地方报刊大全, 1949.10-1987.12
Published
[Hong Kong? : s.n., between 1988 and 1990]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 H84 1988 (LC)
Format
Books
4.
Title
东北期刊目錄 
Published
Xianggang : Zhongshan tu shu gong si : Yun Ruxin fa xing, 1974.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 C44 (LC)
Format
Books
Title
全国报刊文学论文索引
Author
Zhongguo she hui ke xue yuan. Wen xue yan jiu suo. Tu shu zi liao shi
中国社会科学院. 文学研究所. 图书资料室.
Published
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, [1981?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3101 L5 C45 (LC) + Oversize
Format
Books