Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Subject: Is Periodicals
Title
澳門文學期刊述要與目錄匯編
Author
Long, Yangzhi
龍揚志
Published
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L599X 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Title
汽笛嘶鳴半世紀
Author
Ma, Xuebin
馬學斌
Published
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she gu fen you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TF4 .M3 2020 (LC)
Format
Books
Title
伪满洲国的文学杂志
Author
Liu, Xiaoli, 1965-
刘晓丽, 1965-
Published
[Haerbin] : Bei fang wen yi chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.L6 L583 2017
Format
Books
Title
《文学评論》六十年总目与编后记
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2303 .W4484X 2017
Format
Books
Title
1872-1949 文学期刊信息总汇
Author
Liu, Zengren
刘增人
Published
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L5988X 2015 (LC) Oversize
Format
Books
Title
山西期刊史, 1900-2008
Published
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368.S525 S53 2010
Format
Books
Title
中国文科核心期刊指南
Published
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z6958.C5 Z5768 2007 (LC)
Format
Books
Title
香港地區明淸史硏究期刊論文索引, 一九八〇至一九八七 /
Author
Zheng, Dehua
鄭德華.
Published
Xianggang : Di ping xian chu ban she, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108 A35 H8 1989 (LC)
Format
Books
Title
港澳研究 =
Published
Guangzhou : Zhongshan da xue Gang Ao yan jiu suo,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 K107
Format
Journals & Newspapers