Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Title
澳門文學期刊述要與目錄匯編
Author
Long, Yangzhi
龍揚志
Published
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L599X 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Title
報刊香港
Author
Zhao, Xifang, 1964-
趙稀方, 1964-
Published
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H62 Z437 2019 (LC)
Format
Books
Title
北京的舆论环境与文人团体, 1920-1928
Author
Yan, Hao, 1975-
颜浩, 1975-
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.B442 Y344 2008
Format
Books
Published
Beijing : Tsinghua University China Academic Journals Electronic Publishing House ; Minneapolis, MN : East View Publications [USA distributor]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
川陕苏区报刊资料选编
Published
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368 S94 C47 1987
Format
Books
Title
從文化冷戰到冷戰文化
Author
Shan, Dexing
單德興
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C5 J5637 2022 (LC)
Format
Books
7.
Title
东北期刊目錄 
Published
Xianggang : Zhongshan tu shu gong si : Yun Ruxin fa xing, 1974.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 C44 (LC)
Format
Books
Title
二十世纪天津文学期刊史论
Published
Jinan : Shandong hua bao chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.T53 E77 2012
Format
Books
Title
港澳期刊網 =
Published
[Xianggang] : [Xianggang zhong wen da xue tu shu guan]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Online
Title
港澳研究 =
Published
Guangzhou : Zhongshan da xue Gang Ao yan jiu suo,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 K107
Format
Journals & Newspapers
Title
广东报刊指南 
Published
[Canton?] : Guangdong sheng Zhongshan tu shu guan, 1986.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368 K72 K85 1986
Format
Books
Title
廣州定期刋物的調查
Author
Tan, Zhuoyuan
譚卓垣
Published
Xianggang : Long men shu dian, 1965.
Location
SML East Asia Library Reference, Rm 219 (Non-Circulating) >> Xa37 C6 965T
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 T3 1965 (LC)
Format
Books
13.
Published
Hong Kong, Illustrated Magazine Pub. Co.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H66 Oversize
Format
Journals & Newspapers
Published
Hong Kong : Illustrated Magazine Pub. Co.,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H662+ Oversize
Format
Journals & Newspapers
Title
湖南地方报刊大全, 1949.10-1987.12
Published
[Hong Kong? : s.n., between 1988 and 1990]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 H84 1988 (LC)
Format
Books
Title
江苏地区期刊与方志综录
Author
Dai, Guolin
戴国林
Published
[Nanjing shi] : Jiangsu sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : Jiangsu jiao yu chu ban she, 1990.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 T35 1990 (LC)
Format
Books
Title
解放前珍贵红色报刊发刊词"新青年"到"人民日报"原貌再现
Published
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .J544 2011
Format
Books
Title
舊上海報刊史話
Author
Cao, Zhengwen
曹正文
Published
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369 S52 T77 1991
Format
Books
Title
鸡尾酒时代的记录者
Author
Zhang, Yongsheng
张永胜
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.X52 Z42 2003
Format
Books
20.
Published
Hong Kong.
Location
LSF- Divinity Special Collections >> ZP J900
Format
Journals & Newspapers
Title
遐邇貫珍の研究
Author
Matsuura, Akira, 1947-
松浦章, 1947-
Published
Suita-shi : Kansai Daigaku Shuppanbu, Heisei 16 [2004]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H63 M36 2004
Format
Books
Title
看雜誌
Author
Huang, Xiabo
黃夏柏
Published
Xianggang : Mai sui chu ban you xian gong si, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5449.H6 H84 2010
Format
Books
Title
两岸关系研究的知识图谱
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS777.75 .L53 2018 (LC)
Format
Books
Title
辽宁老期刊图录
Published
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 2008.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .L536 2008 Oversize
Format
Books
Title
六合叢談
Author
Shin, Kokui, 1954-
沈国威, 1954-
Published
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2006.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.L58 S5512 2006
Format
Books