Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Guangdong Sheng (China) > Description and travel
Title
嶺海名勝記增輯點校
Author
Wang, Yuanlin, 1968-
王元林, 1968-
Published
Xi'an Shi : San Qin chu ban she, 2016.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
历代岭南笔记八种
Published
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793.K7 L373 2011
Format
Books
3.
Title
嶺南風物記
Author
Wu, Qi, 1619-1694
吳綺, 1619-1694
Published
Beijing : Beijing Ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin, 2009.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
4.
Title
嶺南雜記
Author
Wu, Zhenfang, jin shi 1679
吳震方, jin shi 1679
Published
Beijing : Beijing Ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin, 2009.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
嶺外代答
Author
Zhou, Qufei, jin shi 1163
周去非, jin shi 1163
Published
Beijing : Beijing Ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin, 2009.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
閩粤巡視紀略
Author
Du, Zhen, jin shi 1658
杜臻, jin shi 1658
Published
Beijing : Beijing Ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin, 2009.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
广东
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2006.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS793.K7 G793 2006
Format
Books
Title
嶺表錄異
Author
Liu, Xun, 10th cent
劉恂, 10th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
9.
Title
嶺南風物記
Author
Wu, Qi, 1619-1694
吳綺, 1619-1694
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
粤閩巡視紀略
Author
Du, Zhen, jin shi 1658
杜臻, jin shi 1658
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
11.
Title
岭南五邑
Author
Zhang, Guoxiong
张国雄
Published
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi San lian shu dian, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793.K7 Z424 2005
Format
Books
Title
南国风光之旅
Author
Xie, Xiangsheng
谢湘生
Published
Changsha Shi : Hunan di tu chu ban she, 2001.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793.S644 X548 2001
Format
Books
Title
嶺外代答校注
Author
Yang, Wuquan
楊武泉
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS793.K7 Y35X 1999
Format
Books
Title
嶺外代答校注
Author
Yang, Wuquan
楊武泉
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 1999.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
中华人民共和国地名词典. 广东省
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 C453 1994
Format
Books
Title
白桦十四行抒情诗
Author
Bai, Hua, 1930-
白桦, 1930-
Published
Guangzhou : Guangdong lü you chu ban she : Jing xiao Guangdong sheng xin hua shu dian, 1992.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2892 A93 A6 1992
Format
Books
Title
廣東歷史文化名城 
Published
Guangzhou Shi : Guangdong sheng di tu chu ban she, 1992.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 K823 1992
Format
Books
18.
Title
岭海见闻
Author
Qian, Yikai, -1732
钱以垲, -1732
Published
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 C4362 1992
Format
Books
Title
全新廣東海南縱横遊 /
Published
Taibei Shi : Huang guan wen xue chu ban you xian gong si, Minguo 81 [1992]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 C65 1992
Format
Books
20.
Title
粤东闻见录
Author
Zhang, Qu, d. 1740
张渠, d. 1740
Published
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 C32 1990
Format
Books
Title
旅游之光 =
Published
Guangzhou Shi : Guangdong lü you chu ban she Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 L8343 1989
Format
Books
Title
廣東省旅行自助遊 
Author
Jian, Peifa
簡培發
Published
[Hong Kong] : Wen guang chu ban she, 1988.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HC428 H6 H72 1987 (LC)
Format
Books
Title
嶺表錄異校補
Author
Shang, Bi
商璧.
Published
[Nanning shi] : Guangxi min zu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1988.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 L637X 1988
Format
Books
24.
Title
粤中见闻
Author
Fan, Duan'ang, 17th/18th cent
范端昂, 17th/18th cent
Published
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1988.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 F276 1988
Format
Books
25.
Title
珠江散记
Author
Dai, Su
戴素.
Published
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 K7 T25 1988
Format
Books