Books+ Search Results

Ying-yai Sheng-lan
Author
Ma, Huan, active 1414-1451
Published
Bangkok, Thailand : White Lotus, 1997.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS505 M213 1997
Library Shelving Facility (LSF) >> DS505 M213 1997
Library Shelving Facility (LSF) >> DS505 M213 1997
BASS, Lower Level >> DS505 M213 1997
Library Shelving Facility (LSF) >> DS505 M213 1997
Format
Books
Author
Ma, Huan, active 1414-1451
Published
Cambridge [Eng.] Published for the Hakluyt Society at the University Press, 1970.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS505 M213
Format
Books
Title
瀛涯勝覽校注
Author
Ma, Huan, active 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS505 M32
Format
Books
Title
瀛涯勝覽校注
Author
Ma, Huan, activefl. 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Published
Taibei : Shang wu yin shu guan, Minguo 51 [1962]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Fv2435 7248
Format
Books
5.
Author
Duyvendak, J. J. L. (Jan Julius Lodewijk), 1889-1954
Published
Amsterdam, Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij, 1933.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> A37 040 II.32
Format
Books
Title
瀛涯勝覽
Author
Ma, Huan
馬歡.
Published
Jinan : Qi Lu shu she chu ban she, 1996.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2451 .S63635 1996 255
Format
Books
Title
瀛涯勝覽
Author
Ma, Huan, active 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Published
Beijing : Beijing Ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin, 2009.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
瀛涯勝覽校注
Author
Ma, Huan, active 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Published
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
Title
景洛陽伽藍記合校稿本
Author
Yang, Xuanzhi, d. 555?
揚衒之, d. 555?
Published
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 48 [1959]
Location
Unavailable - use request form to try BorrowDirect or ILL >> Fv2563 9213B 2
Format
Books
10.
Title
岱宗勝览
Published
[Tsinan] : Qi Lu shu she, 1979.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 T2993 T38 1979
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793.T3 T35
Format
Books
Title
大寨之路攝影展覽作品选
Published
[Taiyuan?] : Shanxi ri bao she, 1965.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793.T22 T32
Format
Books
12.
Lan
Title
Author
Gao, Ying, 1929-
高缨, 1929-
Published
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1979.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2869 O85 L3
Format
Books
Title
西湖攬勝 =
Published
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1979.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS793 W53 H762
Format
Books
14.
Title
半篮花生
Published
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1974.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2839 C5 P3 1974
Format
Books
Title
方輿勝覽
Author
Zhu, Mu, 13th cent
祝穆, 13th cent
Published
[Xianggang : Di zhi wen hua chu ban you xian gong si ; Taibei Shi : Han zhen tu shu suo ying gong si zong jing xiao, 2006]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online
16.
Title
旅游揽胜 
Author
Bao, Zhongxie
包中协
Published
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1982.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS705 P34 1982
Format
Books
Title
方輿勝覽 :
Author
Zhu, Mu, 13th cent
祝穆, 13th cent
Published
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, min guo 70 [1981]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS706.5 C466 1981
Format
Books
Title
養生月覽
Published
Jinan : Qi Lu shu she chu ban she, 1995.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2451 .S63636 1996 119
Format
Books
19.
Title
武侯祠揽胜
Author
Zhang, Yingge
章映阁
Published
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS748.29 C48 W85 1985
Format
Books
Title
江蘇敎育槪覽
Published
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 60 [1971]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> L572.K5 K53 (LC)
Format
Books
Title
明钞本《瀛涯胜览》校注
Author
Wan, Ming, 1953-
万明, 1953-
Published
Beijing : Hai yang chu ban she, 2005.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS505.M32 W36 2005
Format
Books
Title
皖志便覽
Published
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974].
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS780 C435 224
Format
Books
Title
仕商應酬便覽
Author
Shao, Huiyuan
邵惠元
Published
Shanghai : Wen sheng shu ju, 1896.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Fvh66 Sh21
Format
Books
Title
新舊約聖經故事導覽
Author
Walton, John H., 1952-
Published
Xinbei Shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 2021.
Location
Request for delivery to any Yale Library >> BS546 .W35127 2021
Format
Books
Title
畿輔安瀾志
Author
Wang, Lütai
王履泰
Published
Beijing : Beijing Ai ru sheng shu zi hua ji shu yan jiu zhong xin, 2009.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Books / Online