Databases Search Results

Subject (Genre): Is Imprints
Published
[Naples, Fla.] : Readex
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Naples, Fla.] : Readex.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
CHANT (CHinese ANcient Texts) database
Published
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Zhongguo gu ji yan jiu zhong xin.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, Wiltshire, UK : Adam Matthew Digital
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Ann Arbor, Mich.] : ProQuest information and Learning Co., c2005-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[New Canaan, CT] : Readex ; [Worcester, Mass.] : American Antiquarian Society.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Naples, FL] : Readex.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[New Canaan, CT] : Readex.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[New Canaan, CT] : Readex ; [Worcester, Mass.] : American Antiquarian Society, [2002]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
ا&#٬٦٥٥؛ن ا&#٬٦٥٤؛مهات الكتب العربية المطبوعة من المكتبة البريطانية
Published
Farmington Hills, Michigan : Gale Cengage Learning, [2015]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
11.
Published
[Minneapolis] : East View Information Services
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Ann Arbor, Michigan : University of Michigan, 2003-
©2013
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Farmington Hills, MI : Gale Cengage Learning
©2008
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
London : British Library.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
漢籍電子文獻資料庫
Published
[Taibei] : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, [1997?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Ipswich, Mass.] : EBSCO Industries, [2020?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
近代华文书籍数据库
Published
Beijing : Beijing guo tu shu kan fu wu you xian gong si
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Fiesole, Italy : Casalini libri
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Saline, MI : NA Publishing, Inc., 2016-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Minneapolis : East View
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中国近代图书全文数据库 =
Published
[Shanghai Shi] : Shanghai tu shu guan, [2021]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
中国文史资料集粹 =
Published
Beijing : Beijing Superstar Information Technology Co. Ltd., 2006-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online