Databases Search Results

Subject: Is History
Starts With: Is C
Published
Farmington Hills, Mich. : Gale, a Cengage Company, 2023.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Author
Gessner, Conrad, 1516-1565
Published
Leiden : Brill, 2008.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Leiden] : Brill, [2023]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, Wiltshire, UK : Adam Matthew Digital, [2023?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, Wiltshire, UK : Adam Matthew Digital
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
6.
Published
Marlborough, Wiltshire : Adam Matthew Digital
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
7.
Published
New York : The China Project
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Leiden] : Brill, [2020]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, Wiltshire, UK : Adam Matthew Digital, 2019-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
10.
Published
[Shanghai Shi] : [Shanghai tu shu guan "Quan guo bao kan suo yin" bian ji bu]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Journals & Newspapers / Online
Published
[Farmington Hills, Michigan] : Gale Cengage Learning, [2015?]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Naples, Fla.] : Readex
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Farmington Hills, Mich. : Gale Cengage Learning
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
14.
Published
Marlborough, Wiltshire, UK : Adam Matthew, [2015]-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
진인진역사문화시리즈 =
Published
Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si : Chininjin.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, England : Adam Matthew Digital, 2013-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
17.
Author
Burghley, William Cecil, Baron, 1520-1598
Published
[Ann Arbor, MI] : ProQuest ; [Hatfield, Hertfordshire] : Hatfield House Archives.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Leiden, The Netherlands ; Boston, MA : Brill, 2013-
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
[Naples, Fla.] : Readex, a division of NewsBank
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
CHANT (CHinese ANcient Texts) database
Published
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Zhongguo gu ji yan jiu zhong xin.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Author
Great Britain. Foreign Office
Published
Marlborough, England : Adam Matthew Digital, c2012.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, England : Adam Matthew Digital ; [Chicago, Ill.] : Adam Matthew Education [North American distributor], c2012.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Author
Great Britain. Foreign Office
Published
Marlborough, England : Adam Matthew Digital, c2012.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Published
Marlborough, Wiltshire : Adam Matthew Digital.
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
25.
Published
[London] : Bloomsbury, [2012]
©2012
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online