Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
Title
中国新时期文学期刊目录汇编 =
Published
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z3108.L5 Z4656 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
從文化冷戰到冷戰文化
Author
Shan, Dexing
單德興
Published
Taibei Shi : Shu lin chu ban, 2022.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C5 J5637 2022 (LC)
Format
Books
Author
Peijie, Mao
Published
Lanham, Maryland : Lexington Books, an imprint of The Roman & Littlefield Publishing Group, Inc., [2021]
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL2442 .P45 2021 (LC)
Format
Books
Title
澳門文學期刊述要與目錄匯編
Author
Long, Yangzhi
龍揚志
Published
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L599X 2020 (LC) Oversize
Format
Books
Title
汽笛嘶鳴半世紀
Author
Ma, Xuebin
馬學斌
Published
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she gu fen you xian gong si, 2020.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> TF4 .M3 2020 (LC)
Format
Books
Title
報刊香港
Author
Zhao, Xifang, 1964-
趙稀方, 1964-
Published
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H62 Z437 2019 (LC)
Format
Books
Author
Bao, Yening
Published
Paris : L'Harmattan, [2019]
2019
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PQ143.C6 B36 2019 (LC)
Format
Books
Title
中西科学期刊比较研究
Author
Zhang, Yonggang, 1978-
张勇刚, 1978-
Published
Chengdu Shi : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q158 .Z435 2019 (LC)
Format
Books
Title
两岸关系研究的知识图谱
Published
Beijing : Jiu zhou chu ban she, 2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> DS777.75 .L53 2018 (LC)
Format
Books
Title
媒介与学生
Author
Liu, Zongling
刘宗灵
Published
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2017.
2018.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HQ799.C55 L589 2017 (LC)
Format
Books
Title
伪满洲国的文学杂志
Author
Liu, Xiaoli, 1965-
刘晓丽, 1965-
Published
[Haerbin] : Bei fang wen yi chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.L6 L583 2017
Format
Books
Title
《文学评論》六十年总目与编后记
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2303 .W4484X 2017
Format
Books
Title
中国教会大学期刊图录
Author
Liu, Lixia, 1972-
刘丽霞, 1972-
Published
Beijing Shi : Zhongguo xi ju chu ban she, 2017.
Location
DIVINITY, Stacks >> Z6958.C5 L58 2017 (LC)
Format
Books
Title
民国时期山东报刊目录提要
Published
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 M564X 2016 (LC) Oversize
Format
Books
Title
《新青年》广告研究 =
Author
Wang, Yaohua (Editor)
汪耀华 (Editor)
Published
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF5813.C6 W3639 2016 (LC)
Format
Books
Title
清末民初武汉报刊研究
Author
Fu, Dengzhou
付登舟
Published
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.W842 F82X 2015
Format
Books
Title
清末民国时期《东方杂志》商业广告研究 (1904-1937)
Author
Wang, Yurong, 1969-
王玉蓉, 1969-
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF6105.C6 W364222 2015 (LC)
Format
Books
Title
《文学评论》编年史稿 (1957-2010)
Author
Wang, Baosheng
王保生
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.W46 W364 2015
Format
Books
Title
1872-1949 文学期刊信息总汇
Author
Liu, Zengren
刘增人
Published
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108.L5 L5988X 2015 (LC) Oversize
Format
Books
Title
二十世纪天津文学期刊史论
Published
Jinan : Shandong hua bao chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.T53 E77 2012
Format
Books
Title
寻找失踪的民国杂志
Author
Han, Han, 1985-
韩晗, 1985-
Published
Wuchang : Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2012.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5364 .H37 2012
Format
Books
Title
在"说"与"不说"之间
Author
Sin, Tong-sun
Published
Beijing : Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2012.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.W35 S54 2012
Format
Books
Title
中国新时期翻译文学期刊研究, 1978-2008
Author
Li, Weihua
李卫华
Published
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2274.5 .L525 2012
Format
Books
Title
解放前珍贵红色报刊发刊词"新青年"到"人民日报"原貌再现
Published
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .J544 2011
Format
Books
Title
四川报刊五十年集成 (1897-1949)
Author
Wang, Lüping, 1936-
王绿萍, 1936-
Published
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2011.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368.S53 W36 2011
Format
Books
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.B442 Z46 2011
Format
Books
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.S52 Z46 2011
Format
Books
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.T52 Z46 2011
Format
Books
Title
看雜誌
Author
Huang, Xiabo
黃夏柏
Published
Xianggang : Mai sui chu ban you xian gong si, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5449.H6 H84 2010
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 增刊紀念號卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C4 M687 2010 (LC)
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M687 2010 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 特刊卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP95.C4 M686 2010 (LC)
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M686 2010 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀專刊特刊增刊紀念號匯編. 專刊卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M685 2010 (LC)
Format
Books
Title
内蒙古旧报刊考录, 1905-1949.9
Author
Tuimole
忒莫勒
Published
Huhehaote Shi : Yuan fang chu ban she, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5368.M7 T85 2010
Format
Books
Title
山西期刊史, 1900-2008
Published
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368.S525 S53 2010
Format
Books
Title
山西芮城劉焦智《鳳梅人》報研究
Author
Chen, Fucheng, 1952-
陳福成, 1952-
Published
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2010.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5367.A75 C44 2010
Format
Books
Title
现代四川期刊文学研究 =
Author
Huang, Qunying, 1967-
黄群英, 1967-
Published
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she, 2010.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PL3031.S9 H836 2010
Format
Books
Title
中国现代文学期刊目录新编
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.
Location
SML East Asia Library Reference, Rm 219 (Non-Circulating) >> Z3108.L5 Z476 2010 (LC)
Format
Books
Title
天津民国的那些书报刊
Author
Hou, Fuzhi, 1964-
侯福志, 1964-
Published
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 2009.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z462.86.T53 H67X 2009 (LC)
Format
Books
Title
晚清期刊全文数据库(1833-1911)
Published
[Shanghai Shi] : ["Quan guo bao kan suo yin" bian ji bu]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
北京的舆论环境与文人团体, 1920-1928
Author
Yan, Hao, 1975-
颜浩, 1975-
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.B442 Y344 2008
Format
Books
Title
辽宁老期刊图录
Published
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 2008.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5364 .L536 2008 Oversize
Format
Books
Title
中国文科核心期刊指南
Published
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z6958.C5 Z5768 2007 (LC)
Format
Books
Title
六合叢談
Author
Shin, Kokui, 1954-
沈国威, 1954-
Published
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2006.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.L58 S5512 2006
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 上海卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95 C4 M676 2006 (LC)
SML, Stacks, LC Classification >> AP95 C4 M676 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 福建卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M655 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 湖北卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M659 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 江蘇卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M67 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 廣州卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M667 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 河北卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M656 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 山西卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M677 2006 (LC)
Format
Books
Title
民国珍稀短刊断刊. 安徽卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M652 2006 (LC)
Format
Books
Title
民國珍稀短刊斷刊. 廣東卷
Published
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95.C4 M666 2006 (LC)
Format
Books
Published
Beijing : Tsinghua University China Academic Journals Electronic Publishing House ; Minneapolis, MN : East View Publications [USA distributor]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
遐邇貫珍
Author
Matsuura, Akira, 1947-
松浦章, 1947-
Published
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2005.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H63 M3612 2005
Format
Books
Title
遐邇貫珍の研究
Author
Matsuura, Akira, 1947-
松浦章, 1947-
Published
Suita-shi : Kansai Daigaku Shuppanbu, Heisei 16 [2004]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H63 M36 2004
Format
Books
Title
中華百年報刊大系, 1815-2003
Published
Baijing : Huaxia chu ban she, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5364 .Z5283 2004+ Oversize
Format
Books
Title
鸡尾酒时代的记录者
Author
Zhang, Yongsheng
张永胜
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.X52 Z42 2003
Format
Books
Title
港澳期刊網 =
Published
[Xianggang] : [Xianggang zhong wen da xue tu shu guan]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Online
Title
「六合叢談」(1857-58) の学際的硏究
Author
Shin, Kokui, 1954-
沈国威, 1954-
Published
Tōkyō : Hakuteisha, 1999.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5370.L58 S55 1999
Format
Books
60.
Title
明仕.
Published
Xianggang : Ming bao za zhi you xian gong si,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 M58
Format
Journals & Newspapers
Title
上海近代报刊史论
Author
Qin, Shaode, 1947-
秦绍德, 1947-
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369 S52 C5 1993
Format
Books
62.
Published
New Haven, Conn. : Yale-China Association, c1992-
Location
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> Yp37 Y35+ Oversize
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> Yp37 Y35+ Oversize
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> Yp37 Y35+ Oversize
Format
Journals & Newspapers
63.
Published
Hong Kong : Asian Regional Projects Ltd.,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP8 W55 (LC)
Format
Journals & Newspapers
Title
舊上海報刊史話
Author
Cao, Zhengwen
曹正文
Published
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369 S52 T77 1991
Format
Books
Title
中国近代报刊名录 /
Author
Shi, He
史和.
Published
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1991.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C5 C52 (LC)
Format
Books
Title
江苏地区期刊与方志综录
Author
Dai, Guolin
戴国林
Published
[Nanjing shi] : Jiangsu sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : Jiangsu jiao yu chu ban she, 1990.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 T35 1990 (LC)
Format
Books
Published
Shatin, New Territories, Hong Kong : Chinese University Press, c1989-
Location
SML, Stacks, LC Classification >> On Order
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 O87
Format
Journals & Newspapers
Title
香港地區明淸史硏究期刊論文索引, 一九八〇至一九八七 /
Author
Zheng, Dehua
鄭德華.
Published
Xianggang : Di ping xian chu ban she, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108 A35 H8 1989 (LC)
Format
Books
Title
湖南地方报刊大全, 1949.10-1987.12
Published
[Hong Kong? : s.n., between 1988 and 1990]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 H84 1988 (LC)
Format
Books
Title
川陕苏区报刊资料选编
Published
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368 S94 C47 1987
Format
Books
Author
Widor, Claude
Published
Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University, c1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6944 U5 W53 1987 (LC)+ Oversize
Format
Books
Title
广东报刊指南 
Published
[Canton?] : Guangdong sheng Zhongshan tu shu guan, 1986.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5368 K72 K85 1986
Format
Books
Title
上海《孤岛》时期文学报刊编目 /
Published
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Shanghai shu dian fa xing, 1986.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AI19 C5 S48 1986 (LC)
Format
Books
Title
港澳研究 =
Published
Guangzhou : Zhongshan da xue Gang Ao yan jiu suo,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 K107
Format
Journals & Newspapers
Title
香港風情 =
Published
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H7365
Format
Journals & Newspapers
Title
中国出版发行机构和报刊名录, 1985
Published
Beijing : Xian dai chu ban she, 1985.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z462.5 C57 1985 (LC)+ Oversize
Format
Books
Author
Kan, Lai-bing, 1933-
Published
[Hong Kong] : University Library System, Chinese University of Hong Kong, 1981.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 H6 K38 1981 (LC)+ Oversize
Format
Books
78.
Published
Hong Kong, Monsoon Pub. Co.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 M65
Format
Journals & Newspapers
Title
中共紅旗雜誌政治宣傳之分析
Author
Yang, Juzhong
楊巨中
Published
Minguo liu shi qi [1978]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.H8 Y35 1978
Format
Books
80.
Published
Hong Kong, Illustrated Magazine Pub. Co.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H66 Oversize
Format
Journals & Newspapers
81.
Title
东北期刊目錄 
Published
Xianggang : Zhongshan tu shu gong si : Yun Ruxin fa xing, 1974.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958 C6 C44 (LC)
Format
Books
82.
Title
明報周刊
Published
Xianggang : Ming bao zhou kan she, 1968-
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AP95 C4 M59 (LC) Oversize.
Format
Journals & Newspapers
Title
廣州定期刋物的調查
Author
Tan, Zhuoyuan
譚卓垣
Published
Xianggang : Long men shu dian, 1965.
Location
SML East Asia Library Reference, Rm 219 (Non-Circulating) >> Xa37 C6 965T
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 T3 1965 (LC)
Format
Books
Title
全国报刊文学论文索引
Author
Zhongguo she hui ke xue yuan. Wen xue yan jiu suo. Tu shu zi liao shi
中国社会科学院. 文学研究所. 图书资料室.
Published
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, [1981?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3101 L5 C45 (LC) + Oversize
Format
Books
Title
全國主要報刋資料索引
Published
Shanghai : Shanghai Shi bao kan tu shu guan.
Location
SML East Asia Library Reference, Rm 219 (Non-Circulating) >> Xa49 C6 C47
Format
Journals & Newspapers
Published
Hong Kong : Illustrated Magazine Pub. Co.,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H662+ Oversize
Format
Journals & Newspapers
87.
Title
學苑.
Published
[Hong Kong] : Xianggang da xue xue sheng hui,
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AS451 H78 (LC)+ Oversize
Format
Journals & Newspapers
88.
Title
週末報
Published
Xianggang : Zhou mo bao she,
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> FolioSer D 9
Format
Journals & Newspapers
89.
Author
Hong Kong
Published
London [etc.] H.M.S.O. [etc.]
Location
Unavailable--Try BorrowDirect or Interlibrary Loan >> O7613 R221
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> O7613 R221
Library Shelving Facility (LSF) >> O7613 R221
Format
Journals & Newspapers
Title
上海的定期刊物
Author
Hu, Daojing
胡道靜
Published
[Beijing : Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si, 2007]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6958.C5 H8 2007 (LC) Oversize
Format
Books
91.
Published
Hong Kong.
Location
LSF- Divinity Special Collections >> ZP J900
Format
Journals & Newspapers