Books+ Search Results

Subject with Hierarchy: Is Chinese periodicals > China
1.
Title
週末報
Published
Xianggang : Zhou mo bao she,
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> FolioSer D 9
Format
Journals & Newspapers
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.T52 Z46 2011
Format
Books
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.S52 Z46 2011
Format
Books
Title
中国老画报
Author
Zhou, Licheng
周利成
Published
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.B442 Z46 2011
Format
Books
Title
中華百年報刊大系, 1815-2003
Published
Baijing : Huaxia chu ban she, 2004.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5364 .Z5283 2004+ Oversize
Format
Books
Title
中国新时期文学期刊目录汇编 =
Published
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2023.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z3108.L5 Z4656 2023 (LC) Oversize
Format
Books
Title
中国现代文学期刊目录新编
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.
Location
SML East Asia Library Reference, Rm 219 (Non-Circulating) >> Z3108.L5 Z476 2010 (LC)
Format
Books
Title
中国文科核心期刊指南
Published
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2007.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> Z6958.C5 Z5768 2007 (LC)
Format
Books
Title
全国报刊文学论文索引
Author
Zhongguo she hui ke xue yuan. Wen xue yan jiu suo. Tu shu zi liao shi
中国社会科学院. 文学研究所. 图书资料室.
Published
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, [1981?]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3101 L5 C45 (LC) + Oversize
Format
Books
Title
中国出版发行机构和报刊名录, 1985
Published
Beijing : Xian dai chu ban she, 1985.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z462.5 C57 1985 (LC)+ Oversize
Format
Books
Title
香港地區明淸史硏究期刊論文索引, 一九八〇至一九八七 /
Author
Zheng, Dehua
鄭德華.
Published
Xianggang : Di ping xian chu ban she, 1989.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z3108 A35 H8 1989 (LC)
Format
Books
Title
報刊香港
Author
Zhao, Xifang, 1964-
趙稀方, 1964-
Published
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5369.H62 Z437 2019 (LC)
Format
Books
Title
鸡尾酒时代的记录者
Author
Zhang, Yongsheng
张永胜
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2003.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.X52 Z42 2003
Format
Books
Title
中西科学期刊比较研究
Author
Zhang, Yonggang, 1978-
张勇刚, 1978-
Published
Chengdu Shi : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2019.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Q158 .Z435 2019 (LC)
Format
Books
Title
北京的舆论环境与文人团体, 1920-1928
Author
Yan, Hao, 1975-
颜浩, 1975-
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> PN5369.B442 Y344 2008
Format
Books
Title
中共紅旗雜誌政治宣傳之分析
Author
Yang, Juzhong
楊巨中
Published
Minguo liu shi qi [1978]
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PN5370.H8 Y35 1978
Format
Books
17.
Published
New Haven, Conn. : Yale-China Association, c1992-
Location
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> Yp37 Y35+ Oversize
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> Yp37 Y35+ Oversize
LSF-Use in SML, Manuscripts and Archives only (Non-Circ) >> Yp37 Y35+ Oversize
Format
Journals & Newspapers
18.
Title
學苑.
Published
[Hong Kong] : Xianggang da xue xue sheng hui,
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> AS451 H78 (LC)+ Oversize
Format
Journals & Newspapers
Title
香港風情 =
Published
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she.
Location
SML, Stacks, LC Classification >> DS796 H7 H7365
Format
Journals & Newspapers
20.
Published
Hong Kong : Asian Regional Projects Ltd.,
Location
SML, Stacks, LC Classification >> AP8 W55 (LC)
Format
Journals & Newspapers
Author
Widor, Claude
Published
Stanford, Calif. : Hoover Institution, Stanford University, c1987.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> Z6944 U5 W53 1987 (LC)+ Oversize
Format
Books
Title
《文学评論》六十年总目与编后记
Published
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> PL2303 .W4484X 2017
Format
Books
Title
晚清期刊全文数据库(1833-1911)
Published
[Shanghai Shi] : ["Quan guo bao kan suo yin" bian ji bu]
Location
Yale Internet Resource >> None
Format
Databases / Online
Title
清末民国时期《东方杂志》商业广告研究 (1904-1937)
Author
Wang, Yurong, 1969-
王玉蓉, 1969-
Published
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF6105.C6 W364222 2015 (LC)
Format
Books
Title
《新青年》广告研究 =
Author
Wang, Yaohua (Editor)
汪耀华 (Editor)
Published
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016.
Location
Library Shelving Facility (LSF) >> HF5813.C6 W3639 2016 (LC)
Format
Books